I Norge hjelper vi med etablering og utfører regnskap, lønnstjenester, rådgivning og administrasjon i verdensklasse


Leinonen hjelper til med etablering av ny bedrift. Vi tilbyr også tjenester som gjør det mulig for bedrifter å lykkes med og drive internasjonal virksomhet. Vi er spesialister innen regnskap og kan gi svar på alle bransjerelaterte spørsmål. Hos oss får du unike muligheter for outsourcing. Ved å la Leinonen ta alt arbeid med bedriftens lønnsadministrasjon, vil vi samtidig gi deg profesjonelle råd knyttet til regnskap og internasjonal virksomhet. Ulike administrative tjenester inngår også som en naturlig del av vårt servicetilbud.
I Oslo betjener Leinonen norske og internasjonale kunder, så vel store som små foretak. Oslo-kontoret tilhører det internasjonale regnskaps- og rådgivningsselskapet
Leinonen Group. 

Sterkt kundefokus


Våre tjenester er kundeorientert. Dette betyr at selv om hvert selskap har sine egne behov, vil Leinonen alltid utvikle en tjenestepakke skreddersydd for den enkelte kunde. Våre kunder får en profesjonell og personlig service i forhold til alle regnskapsrelaterte spørsmål. Vår styrke er dyktige-, kvalitetsbevisste og erfarne medarbeidere. Vi har som hovedmål å vedlikeholde internasjonale kunderelasjoner ut i fra en VINN/VINN situasjon.

Outsource - Konsentrer deg om kjernevirksomheten


Fokus på kjernevirksomheten er viktig når bedriften opererer i utenlandske markeder.
Derfor beslutter stadig flere bedrifter, uavhengig av bransjetilknytning, å outsource regnskap og alle tilhørende administrative oppgaver til en pålitelig partner. For et flertall av de inter-nasjonale selskapene, er dette bare en naturlig del av en vellykket og effektiv virksomhet.

Outsourcing av regnskapstjenester er ikke bare populært på grunn av sin kostnads-effektivitet, men også på grunn av at dette garanterer bedre resultater og høyere kvalitet.  Dessuten - et selskap som krever full kontroll og sikkerhet over sin forretningsvirksomhet, vil det å ha en troverdig regnskapsfører være en verdifull ressurs.

En samarbeidsavtale hos oss ​​innen regnskapstjenester, vil forhindre deg fra å gjøre feil med regnskapsføringen. Du vil da frigjøre tid og lettere kunne konsentrere deg om din kjerne-virksomhet. Vi er dessuten løpende oppdatert med utviklingen i bransjen, noe som bidrar til din trygghet og felles kvalitetssikring.

Fordelene med outsourcing av regnskap er for eksempel:

  • Løpende regnskap 365 dager pr. år
  • Sparer deg for utgifter under ansattes sykefravær, ferier eller permisjoner.
  • Topp kvalitet til rimelig pris
  • Oppdatert på kunnskap om nasjonale- og internasjonale lover og regler innenfor regnskap og forretningsjuridiske problemstillinger
  • Finansiell verdifull informasjon tilgjengelig på forespørsel
  • Rapporter og regnskaper ferdige i rett tid
  • Gir økt tid og mulighet til utvikling av foretaket og skape en fremgangsrik bedrift 


Regnskapsførere og rådgivere til tjeneste


De problemer som ekspanderende bedrifter møter i nye markeder, er ofte knyttet til forskjeller mellom landene innen forretnings- og bedriftskultur. Selv om flere felles nasjonale  regler i Europa har bidratt til å stabilisere forretningsklimaet i vår region, er det fortsatt store ulikheter når det gjelder regnskapsrutiner, lover og regler, samt hva som betraktes som best praksis i det enkelte land.

Alle Leinonens kontorer er tilpasset lokale rammebetingelser når det gjelder å drive foretaksvirksomhet og har løpende oppdatert bransjekunnskap. Våre ledere og regnskapsførere har god kunnskap innen et stort antall forretningskulturer, internasjonale regnskapsstandarder og lokal lovgivning i flere land, som vil bidra til problemløsning ut i fra kundens behov.

Se full internasjonal regionen Leinonen Group

:
Leinonen i Oslo 

Din regnskapsfører i hjertet av det norske næringslivet

Norge er et av de få landene i Europa som har hatt en utmerket økonomisk utvikling de siste årene. Arbeidsledigheten er lav, oljerelaterte investeringer er ganske høy og den økonomiske veksten er sterk - til tross for den økonomiske uroen i enkelte andre deler av Europa.

Den stabile økonomien, sammen med Oslo sin sentrale beliggenhet, gjør byen til det perfekte stedet å etablere seg i - hvis du ønsker å gjøre forretninger i Norge.

Gjør Leinonen til din partner. Vi kan hjelpe deg med oppstart av din virksomhet, i tillegg til alt som er relatert til regnskap og økonomi. Les mer i Om oss.

Latest news

Leinonen Hviterussland er nå åpen for forretninger i Minsk May 08

Vi er glade for å informere våre kunder og partnere om at Leinonen har utvidet sin dekning av østeuropeiske markeder for å inkludere Hviterussland. Vårt kontor i Minsk er helt nytt og eies av vår overordnede enhet Leinonen Group, og tilbyr samme høykvalitets regnskaps-, lønns- og rådgivningstjenester som Leinonen er kjent for over hele Europa. Det nye kontoret forvaltes av finske hender på stedet av Tuomas M. Pukkala og ligger i hjertet av Minsks historiske sentrum på Zybitskaya Street 4.