Leinonen styrker sin posisjon i Norge ved oppkjøp av Resultatcompagniet AS Feb 14

Leinonen Gruppen fortsetter sterk vekststrategi og styrker sin posisjon ved oppkjøpet av det norske regnskapsbyrået Resultatcompagniet AS
Read more ›

Nye lokaler i Oslo sentrum 2016 Mar 14

Vi har flyttet til nye og større lokaler like ved Rådhuset og Nationaltheatret stasjon. Vi holder til i 6. etasje på Fridtjof Nansens Plass 5. Inngang er fra Roald Amunsens gate. Vi ønsker både våre gamle og nye kunder velkommen.Read more ›

Nordisk skatteavtale Feb 03

Her kan du lese mer om Nordisk skatteavtale Read more ›

Ny aksjelov Juli 2013 Sep 12

Nå er det enklere å stifte AS. 14 endringer i aksjeloven, her er de viktigste:
  • Mer fleksible regler for utdeling av utbytte
  • Opphevelse av krav til åpningsbalanse ved kontantstiftelser
  • Elektronisk stiftelse av aksjeselskaper
  • Alle aksjeselskaper kan ha ett styremedlem, og behøver ikke ha daglig leder eller varamedlem til styret
  • Må ikke ha fysisk styremøte for å behandle årsregnskapet
Read more ›
: