Regnskap
Økonomistyring
- Regnskap/Bokføring
- Rapportering
- Kontroll av at regler følges
- Internkontroll
- Årsregnskap
- Budsjettering

Vår viktigste service-område er regnskap, som også er en av de viktigste funksjonene for en vellykket bedrift. I regnskapsarbeidet er det viktig å foreta måling av de finansielle ressurser og avlegge regnskap. God regnskapsskikk skaper åpenhet i foretaket og gir ledelsen en tydelig oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet. Dessuten er det vesentlig og viktig for bedrifter, uavhengig av størrelsen på foretaket, å registrere og rapportere forretningstransaksjoner, holde orden på fakturaer og forhindre unødige problemer i forhold til skatteetat og andre lokale myndigheter.

Regnskapsførere hos Leinonen skaper og opprettholder en nøyaktig og konsistent regnskapsføring og utarbeider dessuten alle årlige finansielle rapporter som er nødvendige i henhold til gjeldende lov og regelverk. Våre regnskapsførere samarbeider nært med kunden og sørger for at regnskapsinformasjonen følger den nasjonale og internasjonale standard.

Finansregnskap hos Leinonen innebærer utarbeidelse av all nødvendig finansiell  informasjon primært rettet mot personer utenfor selskapet, for eksempel skatteetaten, kreditorer, leverandører og andre myndigheter og interessenter. Regnskapet er veldig strukturert og kontrollert med bakgrunn i landets- og internasjonale regnskapsregler. Våre finansielle regnskapstjenester inkluderer blant annet bedriftsregnskap og utarbeidelse av årsavslutning i henhold til det aktuelle lands lov og regelverk.

Servicetjenesten økonomistyring hos Leinonen inkluderer alt arbeid med utarbeiding av rapporter og nødvendig finansiell informasjon, først og fremst ment for bruk internt i bedriften. Økonomistyring skal danne grunnlag for ledelse, arbeidsgivere og eiere slik at de kan foreta strategiske og operasjonelle beslutninger. Våre tjenester innen økonomistyring omfatter blant annet tilpasset rapportering, intern kontroll og budsjettering.

:
Leinonen i Oslo 

Din regnskapsfører i hjertet av det norske næringslivet

Norge er et av de få landene i Europa som har hatt en utmerket økonomisk utvikling de siste årene. Arbeidsledigheten er lav, oljerelaterte investeringer er ganske høy og den økonomiske veksten er sterk - til tross for den økonomiske uroen i enkelte andre deler av Europa.

Den stabile økonomien, sammen med Oslo sin sentrale beliggenhet, gjør byen til det perfekte stedet å etablere seg i - hvis du ønsker å gjøre forretninger i Norge.

Gjør Leinonen til din partner. Vi kan hjelpe deg med oppstart av din virksomhet, i tillegg til alt som er relatert til regnskap og økonomi. Les mer i Om oss.

Latest news

Leinonen styrker sin posisjon i Norge ved oppkjøp av Resultatcompagniet AS Feb 14

Leinonen Gruppen fortsetter sterk vekststrategi og styrker sin posisjon ved oppkjøpet av det norske regnskapsbyrået Resultatcompagniet AS